Úspěšné výběrové řízení

27.08.2013 18:17

V červenci jsme úspěšně absolvovali výběrové řízení na na Krajském úřadu Jihomoravského kraje ve věci uzavření smlouvy se zdravotními  pojišťovnami o poskytování a úhradě zdravotní péče. V současnosti intenzivně jednáme s jednotlivými zdravotními pojišťovnami o uzavření smluvních vztahů.  Věříme v brzké úspěšné výsledky jednání :-).