V naší ambulanci nabízíme tyto formy zdravotní péče:

 • Preveventivní program:
  • komplexní preventivní prohlídky a cílené preventivní onkologické prohlídky (viz Preventivní program)
  • vyšetření kožních pigmentových lézí nejmodernějším americkým dermatoskopem DERMLITE III - se zajištěním následné adekvátní péče (viz Vyšetření kůže dermatoskopem)
  • dílčí preventivní vyšetření (viz Ceník vyšetření v naší ambulanci):
   • u žen vyšetření prsou ultrazvukem a onkologem (včetně podrobného vysvětlení všech souvislostí a posouzení individuální míry rizika)
   • u mužů samostatné vyšetření varlat a prostaty včetně ultrazvuku, vyšetření  vč. vyšetření markeru PSA)
 • Konzultace u již diagnostikovaného onkologického onemocnění v kterékoliv fázi nemoci (viz Ceník vyšetření v naší ambulanci):
  • podrobný pohovor o podstatě konkrétního onkologického onemocnění včetně možných příznaků a případných sociálních souvislostí
  • vysvětlení alternativ diagnostických a léčebných postupů
  • konzultace výsledků vyšetření i dosavadních léčebných výsledků
 • Péče o pacienty s diagnostikovanými přednádorovými stavy (prekancerózami)
 • Došetření při důvodném podezření na onkologické onemocnění, zajištění léčby v návaznosti na stanovený rozsah onemocnění -  vždy na příslušném pracovišti (ve spolupráci s příslušným Komplexním onkologickým centrem)
 • Dispenzarizace pacientů s onkologickým onemocněním po prodělané komplexní onkologické léčbě se zaměřením na časný záchyt návratu onemocnění resp. nové onkologické diagnózy (zvýšené riziko!)
 • Hormonální léčba pacientů s onkologickým onemocněním
 • Péče o nemocné s ukončenou kauzální onkologickou léčbou