Vyšetření kůže dermatoskopem:                         

Dermatoskopie je neinvazivní a bezbolestná metoda sloužící k vyšetření pigmentových morf na kůži („znamének“) pomocí malého ručního přístroje  - tzv. dermatoskopu. Tento přístroj umožňuje několikanásobné zvětšení obrazu vyšetřované morfy s důkladným prosvícením jejího okolí. Existuje široká paleta dermatoskopů. Některé slouží pouze jako dokonalejší lupa, jiné jsou napojeny na počítač, do kterého jsou získané obrazy přenášeny.

Dermatoskop se stal nezastupitelnou pomůckou v diagnostice nejzhoubnějšího nádoru vůbec – maligního melanomum, což je nádorové onemocnění vycházející z pigmentotvorných buněk. Výskyt tohoto onemocnění v  posledních letech dramaticky narůstá a posunuje se do mladších věkových skupin (v současnosti není  výjimkou ani jeho výskyt v období kolem puberty).  Maligní melanom představuje agresivní typ nádoru, který je zákeřný zejména v poměrně chudém klinickém obraze v jeho počátečním stádiu (minimální příznaky). Jedinou léčebnou metodou  vedoucí k plnému uzdravení je chirurgické odstranění nádoru v časné fázi, kdy ještě nebyla založena resp. nevznikla vzdálená dceřinná ložiska (metastázy).

Dermatoskop pomáhá právě v diagnostice počínajících melanomů resp. klinicky hraničních stavů, u kterých není pouhým okem patrné, zda se o maligní melanom skutečně jedná.  Na rozdíl od řady jiných nádorů máme tedy k dispozici poměrně jednoduché vyšetření, která nám pomáhá odhalit toto onemocnění ještě ve stadiu, kdy je snadno a bez komplikací zcela vyléčitelné.

Dermatoskop je navíc  nezastupitelnou pomůckou při diagnostice tzv . dysplastických névů, tedy již přednádorových změn, které ohrožují nositele svou přeměnou (zvrhnutím) v maligní melanom.

V naší ordinaci používáme dermatoskop DERMLITE DL III, nejmodernější přístroj americké firmy 3GEN. Pomocí speciálního adaptéru lze přístroj napojit na digitální fotoaparát a obraz vyšetřované léze přenést do počítače, což umožňuje její  ještě důkladnější prozkoumání  na obrazovce. Díky tomuto propojení s počítačem můžeme také nálezy ev.  archivovat pro případné porovnání změn při dalších kontrolních vyšetřeních.

 

 

                                

 

 

Vyšetření kůže dermatoskopem není hrazeno zdravotními pojišťovnami, ceny viz Ceník vyšetření v ambulanci ONKOLOGIE Bona Dea.