MUDr. Markéta Bednaříková

  rozená Böhmová, dříve Gálová (1995-2005)

Vzdělání:

1994 – Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno, obor všeobecné lékařství

1997 – atestace z interního lékařství I.stupně

2002 – atestace z klinické onkologie

2012 – licence České lékařské komory v oboru klinická onkologie

Odborná praxe:

1994 – 1995: Oddělení epidemiologie nádorů, Masarykův onkologický ústav Brno

1995 – 2001: Oddělení klinické onkologie, Masarykův onkologický ústav Brno

2001 – 2013: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno, z toho v letech

       2002 – 2005: vedoucí lékařka oddělení A (obecná onkologie)

       2007 – 2008: náměstkyně LPP pro klinické obory a kvalitu zdravotní péče

       2004 – 2008: zodpovědná osoba za kvalitu lékařské dokumentace v MOÚ v rámci  procesu akreditace Spojenou akreditační komisí

       2004 – 2013: odborná asistentka Kliniky komplexní onkologické péče LF MU 

2013 - dosud: Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU Brno, ambulance pro solidní nádory, pracovní skupina pro onkogynekologii

        2015 - dosud: předsedkyně Mezioborové pracovní skupiny pro onkogynekologii

Postgraduální zahraniční kurzy (kongresy):

2000 - ESMO-EONS Central Eastern European Educational Symposium, Varšava

2000 - 2nd European Breast Cancer Conference, Brusel

2001 - 11th International Congress on Anti-Cancer Treatment, Paříž

2002 - 3nd European Breast Cancer Conference, Barcelona

2003 - ECCO 12 Congress, Kodaň, září

2004 - ESO kurz: Cancer in the elderly, Liverpool

2004 - ESMO Congress, Vídeň

2011 -  8th Annual ENETS Conference for the Diagnosis and Treatment of Neuroendocrine Tumor Disease, Lisabon

2014 - ESMO 2014 Congress Madrid

2015 - ESGO Congress Nice

2017 - ESGO Congress Vienna