MUDr. Barbora Dolečková 

      rozená Petrová

Vzdělání:

2000 – Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno, obor všeobecné lékařství

2003 – atestace z interního lékařství I.stupně

2008 – atestace z klinické onkologie

2010 – licence České lékařské komory v oboru klinická onkologie

Odborná praxe:

2000 – 2001: Oddělení klinické onkologie, Masarykův onkologický ústav Brno

2001 – 2007: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno, z toho v letech

        2006 – 2007: auditor kvality lékařské dokumentace v MOÚ v rámci procesu akreditace Spojenou akreditační komisí

2008 – Oddělení klinické a radiační onkologie FN U svaté Anny Brno

2009 – 20013: Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno, ambulance klinické onkologie, detašované pracoviště ve FN U svaté Anny

2014 - dosud: Onkologická ambulance Nemocnice Kroměříž

2015 - dosud: Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno, pracovní skupina pro solidní nádory

Postgraduální zahraniční kurzy (kongresy):

2000 - 2nd European Breast Cancer Conference, Brusel

2004 - ESO kurz: Cancer in the elderly, Liverpool

2008 – ESMO Congress, Stockholm