Komplexní preventivní prohlídka

 

Co je cílem komplexní preventivní prohlídky?

Základním cílem a smyslem preventivní onkologické prohlídky je diagnostikovat stavy, které by mohly být varující z hlediska mož přítomnosti a/nebo potenciálního vzniku zhoubného nádorového onemocnění. Spektrum vyšetření současně splňuje kritéria komplexní interní preventivní prohlídky.

 

Pro koho je preventivní onkologická prohlídka určena?

Ideálním adeptem preventivní prohlídky je:

 • pokrevní příbuzný onkologického pacienta (zvýšené riziko)
 • subjektivně zdravý člověk, který nepociťuje žádné zdravotní potíže
 • člověk s obtížemi, které dosud nebyly objasněny

Co konkrétně si pod pojmem preventivní onkologická prohlídka představit?

Prohlídka se skládá z následujících částí (přehledně viz Komplexní prohlídka - obsah) :

1) Komplexní klinické vyšetření onkologem:

 • Podrobné odebrání anamnestických údajů se zaměřením na výskyt rizikových faktorů z hlediska onkologických a interních onemocnění jak u vyšetřované osoby, tak u nejbližších pokrevních příbuzných
 • Vyšetření kůže, a to včetně posouzení případných rizikových znamének dermatoskopem (Vyšetření kůže dermatoskopem)
 • Klinické vyšetření se zaměřením na výskyt varujících příznaků (včetně mj. vyšetření prsou u žen, varlat u mužů, vyšetření konečníku…)

2) Laboratoř:

 • Vyšetření krve: krevní obraz, parametry funkce jater, ledvin, štítné žlázy, metabolismus cukru, tuků, vyšetření minerálů, zánětlivé parametry
 • Vyšetření moče: základní biochemické vyšetření včetně stanovení případné přítomnosti krve v moči
 • Vyšetření stolice na okultní (zraku skryté) krvácení
 • Stanovení základních a z hlediska preventivní prohlídky nejdůležitějších nádorových markerů:

PSA u mužů nad 45 let věku … používá se pro diagnostiku zhoubných nádorů prostaty

AFP, HCG u mužů do 45 let věku ... diagnostika nádorů varlat

Ca 125 u žen … používá se pro diagnostiku zhoubných nádorů ženských pohlavních orgánů

CEA u mužů i žen… nespecifický nádorový marker, který je produkován celou řadou nádorů (mj. karcinomy plic, zažívacího traktu, mléč žlázy, ženských pohlavních orgánů, močového měchýře, ledvin, prostaty)

3) Vyšetření zobrazovacími metodami:

 • Rentgenové vyšetření hrudníku (srdce, plíce)
 • Ultrazvukové vyšetření břišních a pánevních orgánů (přes stěnu břišní)

Jak preventivní onkologická prohlídka probíhá?

Prohlídku absolvuje klient v rámci polikliniky Lesná v jeden den, doba trvání kompletní prohlídky je cca 1,5-2 hod.

Klinické vyšetření onkologem probíhá v naší ambulanci, laboratorní vyšetření a vyšetření rentgenem, ultrazvukem na spolupracujících pracovištích v rámci polikliniky.

Co je výsledkem preventivní onkologické prohlídky?

Výsledkem a hlavním výstupem preventivní onkologické prohlídky je podrobná zpráva, kterou vyšetřující onkolog zpracovává po kompletizaci všech výsledků.  Tato zpráva je následně doručena klientovi poštou, pokud není v rámci prohlídky dohodnuto jinak.

Zpráva obsahuje:

 • výsledky jednotlivých vyšetření
 • souhrn případných nálezů, které jsou odchylkou od normy, a jejich okomentování srozumitelnou formou
 • závěr: zda byly a/nebo nebyly nalezeny známky zhoubného nádorového onemocnění
 • doporučení:
 • v případě příznivého výsledku interval vhodného termínu další preventivní onkologické prohlídky na základě individuálně zhodnoceného rizika
 • v případě průkazu rizikových změn doporučení dalšího postupu, u důvodného podezření na  onkologické onemocnění zajištění došetření a adekvátní léčby na příslušném pracovišti
 • v případě nálezů, jež mohou souviset s interními chorobami, uvádíme doporučení dalšího postupu

Co si vzít k vyšetření, jak se připravit?

K vyšetření je potřeba přijít nalačno (kvůli odběru krve a ultrazvukovému vyšetření), vhodné je vzít sebou vzorek ranní moče. Před vyšetřením lze pít nesladkou tekutinu (neslazený černý čaj, voda, neochucená minerálka), k vyšetření orgánů pánve ultrazvukem přes stěnu břišní je žádoucí naplnění močového měchýře.

Doporučujeme připravit si  údaje o vlastním zdravotním stavu, znát případný výskyt zhoubných nádorových onemocnění u pokrevních příbuzných (je důležité znát alespoň přibližně věk v době onemocnění, optimálně také typ onemocnění – např. zhoubný nádor tlustého střeva, prsu, prostaty, dělohy atp.). Vhodné je rovněž znát údaje o výskytu sledovaných interních onemocnění u pokrevních příbuzných (vysoký tlak, cukrovka, vředová choroba, srdeční a mozkové příhody).

Podrobně viz Informace ke stažení.