Screening rakoviny tlustého střeva

Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) představuje závažný společenský a zdravotní problém. Každý rok podlehne v evropských zemích této nemoci 148 000 lidí. V České republice se přitom vyskytuje mimořádně často. Při srovnání s jinými státy je u nás dokonce nejvyšší výskyt tohoto onemocnění. Každý rok je v České republice zhoubný nádor tlustého střeva či konečníku zjištěn asi u 8 000 osob a zhruba 4 000 pacientů na toto onemocnění v naší zemi každoročně umírá.

Nejúččinnější zbraní v boji s touto nemocí zůstává přes všechny pokroky v léčbě screening.

Screening znamená ploš vyšetřování populace za účelem detekce léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže a příznaky. Cílem screeningu je snížit morbiditu (nemocnost) i mortalitu (úmrtnost) na sledované onemocnění. Hlavním přínosem screeningových testů je zlepšení prognózy onemocnění, možnost méně radikální (zpravidla lacinější) a přitom účinnější léčby. 

Kolorektální screening je založen na pravidelných testech okultního krvácení do stolice (TOKS) nebo na primární screeningové kolonoskopii. Zjednodušeně se dá shrnout:

  • Lidé ve věku 50-54 let by si měli jednou ročně udělat test okultního krvácení do stolice (TOKS). Tento test je běžně k dostání u praktických lékařů a jeho provedení je zcela nenáročné.
  • Lidé starší 55 let mohou buď pokračovat v pravidelných testech okultního krvácení do stolice (doporučováno jednou za dva roky) nebo se mohou rozhodnout pro primární screeningovou kolonoskopii, kterou postačí provést jednou za deset let.

Tato obecná doporučení platí pouze pro asymptomatické jedince (tzn. osoby nepociťující žádné příznaky). 


Test okultního krvácení do stolice (TOKS, nebo také v angličtině FOBT) je jednoduchý a zcela bezbolestný. V praxi obnáší pouze odběr vzorku stolice, ve kterém lze následně chemicky odhalit pouhým okem neviditelné stopy krve (příměs krve může signalizovat zhoubný nádor střeva). Test si provádíte v klidu domova sami. U moderních typů TOKS odpadá rovněž potřeba držet dietu, protože výsledky těchto nejnovějších testů již nejsou ovlivnitelné konzumací jistých druhů potravin. To je obecně způsobeno rozdílem mezi starším guajakovým (gTOKS) a moderním imunologickým (iTOKS) typem testu. Princip fungování TOKS byl od počátku založen na detekci hemoglobinu, proto bylo nutné eliminovat možnost falešně pozitivních výsledků, které byly způsobeny přítomností hemoglobinu obsaženého v potravě (třeba v některých druzích zeleniny apod.). Moderní testy typu iTOKS již tento rozdíl dokážou zaznamenat.

Značnou nevýhodou TOKS je fakt, že přítomnost krve ve stolici nemusí ještě souviset právě s kolorektálním karcinomem. TOKS rozhodně není „testem na rakovinu“! Pozitivní výsledek testu může signalizovat „pouze“ přítomnost polypů, Crohnovu nemoc, či divertikulitidu. Je-li TOKS pozitivní a Vy chcete mít jistotu, že rakovina tlustého střeva a konečníku vám nehrozí, pak Vám nezbývá nic jiného, než se objednat na screeningovou kolonoskopii. Jednoznačně však platí, že jakákoli prevence je vždy mnohem lepší než vůbec žádná prevence. Právě test na okultní krvácení ve stolici představuje základní minimum, které pro sebe můžete v tomto směru udělat. Pokud ho budete mezi 50. a 54. rokem života provádět poctivě a pravidelně (každoročně), vaše šance v boji proti rakovině se tím nepochybně výrazně zvýší.

Test Septin9

Novou spolehlivou alternativou pro včasnou detekci rakoviny tlustého střeva a konečníku představuje krevní test na Septin9. Příprava na test nevyžaduje žádnou přípravu střeva, nejsou zde žádná omezení týkající se jídla a léků. Pacient může být testován kdykoliv jednoduchým odběrem krve, výsledek obdrží Váš lékař do týdne.

Test Septin9 má bezkonkurenční účinnost při neinvazivní detekci kolorektálního karcinomu. Ve srovnání s TOKS má výrazně vyšší pozitivní předpovědní hodnotu (tj. pravděpodobnost, s jakou má člověk kolorektální karcinom, je-li výsledek pozitivní). Jinými slovy nemá takové procento falešně pozitivních výsledků jako standardně používané testy stolice, což výrazně snižuje nutnost podstoupení invazivního vyšetření (kolonoskopie).

Jedná se o epigenetické vyšetření vyhodnocované v genetické laboratoři. Test je nutno (podobně jako testy na krvácení do stolice) opakovat, za bezpečný interval se doporučují 2 roky.

Vyšetření není hrazeno z prostředků zdravotního pojištění, některé pojišťovny mohou na toto vyšetření přispívat. 

V případě zájmu Vám toto vyšetření zprostředkujeme, podrobnosti zde: Molekulárně genetická vyšetření

 

Zdroje:

American Cancer Society, Colorectal Cancer Factes and Figures 2011-2013

www.kolorektum.cz

www.linkos.cz