Nádory prsu

Nádory prsu vznikají v anatomických strukturách, které se podílí na stavbě prsu, tzn. v mléčné žláze, vazivové nebo tukové tkáni. Nádory můžeme podle jejich biologické povahy rozdělit na benigní (nezhoubné) a maligní (zhoubné).

Jako nezhoubné jsou označovány nádory prsu vyznačující se pouze omezeným růstem, ohraničené, neničící okolní tkáně a nezakládající dceřiná ložiska (tzv. metastázy).

Hlavním znakem maligních nádorů je jejich nekontrolovaný růst, který se zcela vymkl regulačním mechanismům. Chovají se vůči svému okolí destruktivně, jejich růst je ve srovnání s benigními nádory rychlý a zakládají dceřiná ložiska (metastázy). Metastázy vznikají rozšířením nádorových buněk do okolí či vzdálených orgánů krevní cestou (hematogenně), mízními cestami (lymfogenně) nebo implantačně (oddrolováním buněk z nádoru a šířením v tělních dutinách (typicky v dutině břišní na pobřišnici). Nádorové buňky jsou schopny se na novém místě uchytit a začít opět invazivně růst.

 

Benigní nádory prsu

Některé typy benigních nádorů nepředstavují žádné riziko, to ale neznamená, že by jim neměla být věnována pozornost.  V zájmu minimalizace rizika falešně negativní „benigní“ diagnózy je nanejvýš vhodné stanovit i pro tyto stavy standardní diagnostické, léčebné a dispenzární postupy. Stejně tak je dobré nezapomínat na to, že s narůstajícím věkem roste riziko současného výskytu benigního i maligního (zhoubného) nádoru.

Některé typy benigních nádorů jsou pro svou nejistou biologickou povahu označovány přímo za prekancerózy (tj. stav předcházející vzniku zhoubného nádoru).

Z tohoto pohledu rozlišujeme tři typy benigních nádorů prsu:

  •  Neproliferativní
  • nevykazující známky novotvorby (růstu)
  • nejčastějšími typy jsou fibroadenom, adenom, cysta
  • Proliferativní
  • vykazující známky novotvorby (růstu)
  • např. papilom
  • Atypické proliferativní
  • kromě růstu jsou přítomny i atypie (typické pro přednádorové stavy)
  • atypická duktální nebo lobulární hyperplazie

 

Maligní nádory prsu

Z maligních nádorů jsou v prsu nejčastější karcinomy (viz dále Karcinom prsu - úvod), tj. nádory vznikající ve výstelce (epitelu) mléčné žlázy. Rozdělují se je na lobulární  (vznikající v terminálním lalůčku žlázy) a duktální (vznikající z výstelky vývodů mléčné žlázy). Vzniku karcinomu předchází tzv. „ přednádorové“ stavy: atypické lobulární nebo duktální hyperplazie, ze kterých se v první fázi vyvinou tzv. karcinomy in situ (ty ještě nejsou schopny metastazovat a invazivně růst, ale již vykazují buněčné atypie typické pro maligní buňky), teprve následně pak dochází k rozvoji invazivního karcinomu.

Zvláštní variantou je tzv. inflamatorní (erysipeloidní) karcinom – představuje nejagresivnější formu karcinomu prsu. Jeho typickým rysem je infiltrace (postižení) celého prsu, difúzní zčervenání a zhrubění kůže, které zpravidla není provázeno příznaky zánětu (bolest a horečka).

 

Karcinom prsu - úvod

Příčiny karcinomu prsu, rizikové faktory

Prevence karcinomu prsu

Doporučené sledování zdravých žen

 

 

Zdroje:

Klinická onkologie, Pavel Klener a kol, Galén 2002

https://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/benigni-onemocneni-prsni-zlazy-467506