Resveratrol

Resveratrol je látka přirozeně se vyskytující v hroznech, burských oříškách a ve víně. U resveratrolu je prokázán jeho významný antikancerogenní vliv, dále má antioxidační účinky, snižuje aktivitu cyklooxygenáz a snižuje ž koncentraci cholesterolu. V oblasti prevence nádorů jsou zatím velmi slibné výsledky mj. u nádorů tlustého střeva a konečníku, prostaty a přednádorových změn děložního čípku (podrobně viz odkazy ve zdrojích). Resveratrol je proto předmětem intenzivního klinického výzkumu, od roku 2010 je dokonce ob rok pořádána mezinárodní konference věnovaná čistě tomuto preparátu https://www.resveratrol2012.eu/index.php/Resveratrol-2012/2/0/, výzkumu se věnuje celá řada renomovaných vědeckých pracovišť po celém světě.

Podle dosavadních empirických zkušeností vede užívání resveratrolu k regresi prokázaných dysplastických změn na děložním čípku u HPV pozitivních, doporučuje se v prevenci nebo po léčbě karcinomu prostaty, intenzivně je zkoumán v prevenci nádorů prsu, tlustého střeva a konečníku. 

Pochopitelně zavedení do klinické praxe je u jakéhokoliv preparátu na poli protinádorové prevence běh na dlouhou trať.Přípravek musí projít celou řadou preklinických zkoušek (testování na tkáňových modelech v laboratoři), musí být také vyzkoušen v rámci studií v klinické praxi (během této doby se zkoumá účinnost, bezpečnost, dávkování). Studie probíhají vždy na velkých souborech účastníků, tak aby zjištěné výsledky byly statisticky signifikantní. Z výše uvedených důvodů zatím nemáme k dispozici dostatečně účinná klinická data, aby preparát mohl být rutinně doporučen v prevenci nádorových onemocnění, nicméně již nyní jej lze minimálně označit za velmi nadějný, jak je mj. uvedeno v odborné lékařské monografii Klinická onkologie od kolektivu autorů pod vedením profesora MUDr. Pavla Klenera, DrSc.

V současnosti je resveratrol dostupný i u nás ve formě potravinového doplňku - preparát EVELOR.Jak je popsáno výše, jedná se o preparát na přírodní bázi dodávaný přitom regulérní farmaceutickou firmou, takže existuje jasná garance kvality preparátu resp. účinné látky v něm obsažené.

Kromě protinádorových účinků je již prokázáno, že resveratrol pomáhá předcházet také cukrovce, nemocem srdce a cév, resp. zlepšovat parametry při již existujícím onemocnění (např. snižuje hladinu cholesterolu a cukru v krvi). Dále má fotoprotektivní účinky (především proti UV-B složce sluněčního záření) a pomáhá také reparačním procesům po vystavení organismu ionizujícímu záření.

 

Zdroje:

Ann N Y Acad Sci. 2013 Jul;1290:12-20. Resveratrol in the management of human cancer: how strong is the clinical evidence? Gescher A et al

Anticancer Res. 2013 Oct;33(10):4163-74. Chemoprevention of prostate cancer by major dietary phytochemicals. Bommareddy A et al

Food Chem Toxicol. 2013 Jul 18. pii: S0278-6915(13)00476-6. Antioxidant effects of resveratrol in cardiovascular, cerebral and metabolic diseases. Carrizzo A et al

Pharmacol Res. 2012 Jun;65(6):584-91. Colorectal cancer chemoprevention by trans-resveratrol. Juan ME et al

Eur J Cancer Prev. 2013 Nov;22(6):577-84. Resveratrol induces cell death in cervical cancer cells through apoptosis and autophagy. García-Zepeda SP et al

Klinická onkologie, Pavel Klener a kol, Galén 2002

EVELOR (resveratrol)