Karcinom prsu - úvod

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem u žen. V naší zemi je od roku 2002 diagnostikováno každoročně před 5500 nových případů tohoto onemocnění, v letech 2007 a 2008 to bylo dokonce přes 6000 nových případů. Na následky karcinomu prsu zemře každoročně přes 1500 žen, ještě kolem roku 2000 to bylo každoročně takřka 2000 žen (graf "Incidence a mortalita Ca prsu").

Významný pokles v počtu úmrtí na následky karcinomu prsu v kontrastu se stoupající tendencí počtů nově diagnostikovaných onemocnění je jednoznačně dáván do souvislosti se zavedením celorepublikového screeningu (Prevence karcinomu prsu ) , a také s úspěchy komplexní pooperační léčby.

 

 

I když výskyt karcinomu prsu stoupá s věkem, ani zdaleka se netýká jenom žen ve vyšším věku, jak ukazuje graf "Výskyt Ca prsu podle věku". Výjimečně se může vyskytnout již před 20. rokem věku, po 30. roce výskyt prudce stoupá až k vrcholu ve věkové skupině 60-64 let.

Z pohledu plošného mamografického screeningu v České republice (Prevence karcinomu prsu) a zejména věkové hranice 45 let, od které je prováděn, je jistě zajímavý údaj o výskytu karcinomu prsu u žen mladších 45 let. Podle údajů za rok 2009 bylo ve věkové skupině do 40 let věku diagnostikováno onemocnění celkem u 275 žen,  mezi 40-45 rokem věku to bylo celkem 269 nových případů (dohromady tedy 544 žen!).

 
 

 

Zdroje:

ÚZIS ČR: Novotvary 2009

Klinická onkologie, Pavel Klener a kol, Galén 2002