Prevence karcinomu prsu

I. Primární prevence

U karcinomu prsu bohužel neexistuje žádné jednotlivé a přitom jednoznačně účinné opatření primární prevence. Podobně jako u jiných forem zhoubných nádorových onemocnění lze ale jednoznačně doporučit obecně definované zásady zdravého životního stylu, jejichž dodržování přispívá nejen k nižšímu výskytu nádorových onemocnění, ale i celkově k lepšímu zdravotnímu stavu (Prevence zhoubných nádorů).

II. Sekundární prevence

Sekundární prevence směřuje k časnému záchytu karcinomu a sledování rizikových skupin žen. Nejjednodušší metodou je samovyšetřování prsů. Samovyšetřování provádí žena sama, pravidelně každý měsíc (ne častěji, aby nedošlo k tzv. „proklouznutí“ případných změn). Nejvhodnějším dnem je 2.-3. den po skončení menstruace.

Podezřelé příznaky, při kterých je potřeba ihned vyhledat lékaře:

  • Hmatná nebolestivá bulka
  • Změna tvaru prsu, zvýraznění žilní pleteně
  • Nově vzniklé vpáčení bradavky
  • Krvavý výtok z bradavky
  • Povrchové změny na bradavce (šupinatění, eroze)
  • Vtahování kůže, tzv. důlkovatění
  • Nebolestivé zčervenání kůže prsu často provázené zhruběním kůže (vzhled „pomerančové kůry“)
  • Nebolestivé zduření v podpažní jamce

Efektivnější metodou než samovyšetřování je nepochybně ultrazvukové a mamografické vyšetření prsou. V ČR je zaveden od roku 2002 plošný mamografický screening, jehož legislativní rámec je dán  vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 3/2010 Sb. o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek a doporučeným standardem, který byl uveřejněn ve Věstníku MZ ČR 04/2010. Podle těchto norem má na mamografické vyšetření právo každá žena nad 45 let věku 1x za dva roky, a to do věku 69 let. K vyšetření je zapotřebí žádanka vydaná registrujícím gynekologem nebo praktickým lékaře.  Cílem screeningu je plošné vyšetřování žen za účelem detekce léčitelného onemocnění v časném stadiu, kdy ženy ještě nemají potíže a příznaky. Cílem screeningu je snížit morbiditu (nemocnost) i mortalitu (úmrtnost) na karcinom prsu. 

Zdůrazňujeme, že v rámci screeningu se jedná o vyšetření žen dosud z hlediska mamárního zcela zdravých, které nemají žádné potíže. Vyšetření častější než 1x za 2 roky nebo dříve než ve 45 letech věku pojišťovny plošně neplatí, je možné jej ale absolvovat za přímou úhradu (jako samoplátce). Obecně se přitom doporučuje, aby první vyšetřovací metodou u žen pod 40 let věku bylo spíše sonografické (ultrazvukové) vyšetření, nikoliv mamograf.

Samozřejmě v případě potíží popsaných výše je vyšetření indikováno vyšetřujícím lékařem (např. onkologem) a hrazeno z prostředků zdravotního pojištění bez ohledu na věk či interval od posledního vyšetření.

 

Zdroje:

https://www.mamo.cz/index.php?pg=mamograficky-screening

Možnosti včasného záchytu karcinomu prsu, Jitka Abrahámová a kol, Grada 2003

Klinická onkologie, Pavel Klener a kol, Galén 2002