Doporučené sledování zdravých žen podle míry rizika vzniku karcinomu prsu

V naší ambulanci preferujeme vysoce individuální přístup ke každé ženě a to bez ohledu na věk. Na základě vlastních zkušeností totiž velmi dobře víme, že rakovina prsu není záležitostí pouze žen v tzv. screeningové skupině (tj. od 45 - 70 let věku), podrobněji viz Karcinom prsu - úvod (graf Výskyt Ca prsu podle věku).

Klientku podrobně klinicky vyšetříme, součástí tohoto vyšetření je kromě důkladného vyšetření prsou a spádových mízních uzlin erudovaným onkologem i podrobná anamnéza, kdy zjišťujeme přítomnost ev. rizikových faktorů pro vznik karcinomu prsu.

Na základě těchto údajů pak stanovujeme pomocí obecně dostupného matematického modelu procentuální míru rizika pro vznik karcinomu prsu.

Případné sonografické vyšetření provádí erudovaná lékařka s praxí v mammologickém centru FN Brno. K vyšetření v naší ambulanci je vhodné přinést výsledek mamografického vyšetření, pokud již bylo provedeno.

Všechny závěry klientce podrobně vysvětlíme a to včetně doporučeného dalšího postupu.

Interval další kontroly (sledování) doporučujeme na základě individuálně zhodnocené míry rizika s přihlédnutím ke všem skutečnostem zjištěným při klinickém a sonografickém vyšetření.

Samozřejmostí je, že v případě jakéhokoliv podezření či nutnosti došetření zabezpečíme klientce péči v akreditovaném pracovišti.

 

"Lépe dříve, nežli později ..."